Νευρολόγος – Ψυχίατρος Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Παν/μίου Αθηνών Δ/ντής του Ινστιτούτου Ψυχικής κ’ Σεξουαλικής Υγείας

Erectile dysfunction (ED) is defined as the persistent inability to attain or maintain penile erection sufficient for satisfactory sexual performance, and is estimated to affect more than 100 million men worldwide. Despite recent guidelines for the treatment of hypertension do not recommend beta blockers for the initial treatment, still a significant proportion of patients are taking beta blockers. Implications of beta blockers for ED have been considered since early 80’s. The exact incidence of the ED due to beta blockade varies according to the type of beta blocker and the nocebo effect. Third generation beta blockers might overcome potential ED. Moreover proper education and awareness of the patient may overcome underlying stressful conditions related to ED.

PDF