Οι συγγενείς καρδιοπάθειες (ΣΚ) δε θεωρούνται πλέον παιδιατρική νόσος καθώς με την αλματώδη εξέλιξη των διαγνωστικών τεχνικών και κυρίως της παιδοκαρδιοχειρουργικής, το 85-90% των ασθενών με ΣΚ ενηλικιώνεται. Συνέπεια αυτής της επιδημιολογικής αλλαγής είναι οι καρδιολόγοι ενηλίκων να έρχονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις που αφορούν το πληθυσμό αυτών των ασθενών, εκ των οποίων μία από τις κυριότερες είναι η επιθυμία τεκνοποίησης.

PDF