Οι κυριότερες κλινικές μελέτες που παρουσιάστηκαν και τα θέματα που συζητήθηκαν στο πανευρωπαϊκό συνέδριο αρρυθμιολογίας και βηματοδότησης της EHRA (European Heart Rhythm Association) EUROPACE-CardioStim 2015 περιλαμβάνουν τις νεότερες τεχνολογίες, την ανάγκη περισσότερο ενεργούς συμμετοχής των ασθενών στις θεραπευτικές επιλογές και τρόπους για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κατά τη διάρκεια των ηλεκτροφυσιολογικών παρεμβάσεων. Τα νεότερα δεδομένα αφορούν κυρίως τη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή καθώς και τη διαχείριση των ασθενών με τις νεότερης γενιάς εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές (βηματοδότες PMs, απινιδωτές ICDs και συσκευές επανασυγχρονισμού RCT-D και RCT-P).

PDF