Η στεφανιαία νόσος (ΣΝ) είναι η πιο κοινή αιτία θανάτου στον ανεπτυγμένο κόσμο, και ευθύνεται για περίπου 1 σε κάθε 6 θανάτους.1, 2 Το 2010, σε σύνολο 52,7 εκατομμυρίων θανάτων σε όλο τον κόσμο, περίπου τα 15,6 εκατομμύρια οφείλονταν σε καρδιαγγειακή νόσο (σε σύγκριση με περίπου 3,8 εκατομμύρια λόγω φυματίωσης, του ιού της ανθρώπινης επίκτητης ανοσοανεπάρκειας, της ελονοσίας και του συνδυασμού τους).2 Η θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα σε γενικές γραμμές εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 23,4 εκατομμύρια το 2030.3 Η ΣΝ είναι υπεύθυνη για περίπου το ήμισυ αυτών των θανάτων από καρδιαγγειακά αίτια. Στις ΗΠΑ το 2010 υπολογίζεται ότι έπασχαν από στηθάγχη περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι.4 Σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο το ετήσιο ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 2%, και ο ετήσιος ρυθμός μειζόνων επιπλοκών όπως ο θάνατος, το έμφραγμα του μυοκαρδίου και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι 4,5%.5 Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, ότι παρά την πρόοδο μας στην καρδιολογία, η βέλτιστη χρήση της επαναγγείωσης σε ασθενείς με αυτήν την κοινή ασθένεια δεν είναι εδραιωμένη.

PDF