ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚEΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (EECC) 2022

 

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να δηλώσετε υποψηφιότητα για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας μέχρι την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στα δύο τελευταία έτη της ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε προηγούμενο έτος και απέτυχαν ή δεν εμφανίστηκαν, δεν μπορούν να συμμετέχουν ξανά μέσω  του χρηματοδοτούμενου προγράμματος της  ΕΚΕ στις εξετάσεις, αλλά μόνο εφόσον καλύψουν όλο τον ποσό των εξέταστρων μόνοι τους .

Το συνολικό ποσό συμμετοχής είναι 185€, εκ των οποίων η ΕΚΕ επιχορηγεί τη συμμετοχή σας με το ποσό των 90€ και το υπόλοιπο καλύπτεται από εσάς. Για να αποφευχθεί ο μεγάλος αριθμός nonshown θα μας καταθέσετε εξολοκλήρου το ποσό συμμετοχής και θα σας επιστραφεί μετά το πέρας των εξετάσεων, εφόσον παρουσιαστείτε.

Η ΕΚΕ θα καλύψει τους 50 πρώτους που δηλώσουν τη συμμετοχή.

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώστε στα αγγλικά το αρχείο EECC_2022_Greece και να το αποστείλετε στην κα. Μεταξά στο [email protected] .
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε δημιουργήσει ESC ID σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 14 Ιουνίου 2022.

Με εκτίμηση,
Γ. Γιαννουλίδου
Υπεύθυνη εξετάσεων

 

 

The 2020 ESC Core Curriculum for the Cardiologist 

 

2021

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 7 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας Οι εξετάσεις άλλαξαν όνομα σε European Examinations of Core Cardiology EECC. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 18 χώρες, με τον αριθμό των υποψηφίων στις εξετάσεις  να έχει ανέλθει σε 700 ετησίως. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις συμμετέχουσες χώρες (πχ Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) και μέρος της αξιολόγησης σε άλλες (π.χ Ολλανδία).

 
Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice). Για το έτος 2021 συμμετέχουν από την Ελλάδα οι: Κατερίνα Νάκα, Στέλλα Μπρίλη, Μαρία Μαρκέτου, Ρόζα Βρετού, Χριστίνα Χρυσοχόου (εκπρόσωπος της ΕΚΕ στο Συμβούλιο Εξετάσεων).

Η θεματολογία βασίζεται στην ύλη για τον Καρδιολόγο (core curriculum) που αναφέρεται παρακάτω, όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία 01 – History Taking and Clinical Examination  02 – Electrocardiogram (Standard ECG, Ambulatory ECG, Exercise ECG, CPX)  03 – Non-invasive imaging: o 3.1 Non-invasive Imaging in General  3.2 Echocardiography o 3.3 Cardiac Magnetic Resonance (CMR) 3.4 Cardiac X-ray Computed Tomography 3.5 Nuclear Techniques  04 – Invasive imaging – Cardiac Catheterisation and Angiography  05 – Genetics  06 – Clinical Pharmacology  07 – Cardiovascular Prevention  7.1 Cardiovascular Risk Factors, Assessment and Management o 7.2 Arterial Hypertension  08 – Acute Coronary Syndromes (ACS)  09 – Chronic Ischaemic Heart Disease  10 – Myocardial Diseases 11 – Pericardial Diseases  12 – Oncology and the Heart  13 – Congenital Heart Disease in Adult Patients  14 – Pregnancy and Heart Disease 15 – Valvular Heart Disease 16 – Infective Endocarditis 17 – Heart failure  18 – Pulmonary Arterial Hypertension  19 – Physical activity and sport in primary and secondary prevention 19.1 Sports Cardiology 19.2 Cardiac Rehabilitation  20 – Arrhythmias  21 – Atrial Fibrillation and Flutter  22 – Syncope 23 – Sudden Cardiac Death and Resuscitation  24 –Diseases of the Aorta and Trauma to the Aorta and Heart  25 – Peripheral Arterial Disease 26 – Thromboembolic Venous Disease 27 – Acute Cardiovascular Care  28 – Cardiac consult 28.1 The patient undergoing non-cardiac surgery o 28.2 The patient with neurological symptoms  28.3 The patient with conditions not presenting primarily as cardiovascular disease 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο  έτος της ειδικότητας Καρδιολογίας

Σημειώνεται ότι όσοι είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε προηγούμενο έτος και απέτυχαν ή δεν εμφανίστηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά μέσω της ΕΚΕ στις εξετάσεις.


Το ποσό συμμετοχής είναι 170€ και καλείστε να το καταθέσετε εξ ολοκλήρου με την αίτηση σας. Η ΕΚΕ επιδοτεί με 100 ευρω κάθε υποψήφιο, ποσό που θα αποδοθεί μετά την συμμετοχή του στις εξετάσεις, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώστε στα αγγλικά το αρχείο  Prebookingfiletemplate_Specific_2021.xls και να το αποστείλετε στην κα. Γιαννουλίδου [email protected]

 


2020

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συμμετέχει τα τελευταία 6 έτη στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για τις Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας (European Examination General Cardiology). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν μέχρι σήμερα 18 χώρες, με τον αριθμό των υποψηφίων στις εξετάσεις  να έχει ανέλθει σε 700 ετησίως. Οι Ευρωπαϊκές εξετάσεις Γενικής Καρδιολογίας αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση ειδίκευσης της Καρδιολογίας σε κάποιες από τις συμμετέχουσες χώρες (πχ Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία) και μέρος της αξιολόγησης σε άλλες (π.χ Ολλανδία).

 
Στην συγγραφή και επιλογή των ερωτήσεων πολλαπλών απαντήσεων βασισμένων στη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών, συμμετέχουν 5 καρδιολόγοι από την κάθε χώρα σε πέντε ετήσιες συναντήσεις στο Ευρωπαϊκό Σπίτι Καρδιολογίας (European Heart House, Nice). Για το έτος 2020 συμμετέχουν από την Ελλάδα οι: Κατερίνα Νάκα , Στέλλα Μπρίλη, Μαρία Μαρκέτου, Ρόζα Βρετού , Χριστίνα Χρυσοχόου (εκπρόσωπος της ΕΚΕ στο Συμβούλιο Εξετάσεων).

Η θεματολογία βασίζεται στην ύλη για τον Καρδιολόγο (core curriculum) που αναφέρεται παρακάτω , όπως έχει μέχρι στιγμής διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία

01 – History Taking and Clinical Examination  02 – Electrocardiogram (Standard ECG, Ambulatory ECG, Exercise ECG, CPX)  03 – Non-invasive imaging: o 3.1 Non-invasive Imaging in General  3.2 Echocardiography o 3.3 Cardiac Magnetic Resonance (CMR) 3.4 Cardiac X-ray Computed Tomography  3.5 Nuclear Techniques  04 – Invasive imaging – Cardiac Catheterisation and Angiography  05 – Genetics  06 – Clinical Pharmacology  07 – Cardiovascular Prevention  7.1 Cardiovascular Risk Factors, Assessment and Management o 7.2 Arterial Hypertension  08 – Acute Coronary Syndromes (ACS)  09 – Chronic Ischaemic Heart Disease  10 – Myocardial Diseases 11 – Pericardial Diseases  12 – Oncology and the Heart  13 – Congenital Heart Disease in Adult Patients  14 – Pregnancy and Heart Disease  15 – Valvular Heart Disease 16 – Infective Endocarditis 17 – Heart failure  18 – Pulmonary Arterial Hypertension  19 – Physical activity and sport in primary and secondary prevention 19.1 Sports Cardiology 19.2 Cardiac Rehabilitation  20 – Arrhythmias  21 – Atrial Fibrillation and Flutter  22 – Syncope 23 – Sudden Cardiac Death and Resuscitation  24 –Diseases of the Aorta and Trauma to the Aorta and Heart  25 – Peripheral Arterial Disease 26 – Thromboembolic Venous Disease  27 – Acute Cardiovascular Care  28 – Cardiac consult 28.1 The patient undergoing non-cardiac surgery o 28.2 The patient with neurological symptoms  28.3 The patient with conditions not presenting primarily as cardiovascular disease


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ειδικευόμενοι Καρδιολογίας που βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο  έτος της ειδικότητας Καρδιολογίας
 
Σημειώνεται ότι όσοι είχαν επιλεγεί να συμμετέχουν στις εξετάσεις σε προηγούμενο έτος και απέτυχαν ή δεν εμφανίστηκαν, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ξανά μέσω της ΕΚΕ στις εξετάσεις.


Το ποσό συμμετοχής είναι 115€ και θα σας αποδoθεί μετά την εμφάνισή σας στις εξετάσεις. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή μπορείτε να συμπληρώστε στα αγγλικά το αρχείο EEGC2020_COUNTRY_PreBooking_List και να το αποστείλετε στην κα. Γιαννουλίδου [email protected]

Οι εγγραφές για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 2020 έχουν ολοκληρωθεί.


Αναβολή Ευρωπαϊκών Εξετάσεων Γενικής Καρδιολογίας (EEGC 2020)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λόγω της δεδομένης κατάστασης με τον COVID-19 αποφασίστηκε από το ESC η αναβολή των Ευρωπαϊκών εξετάσεων Γενικής Καρδιολογίας (EEGC 2020) που ήταν προγραμματισμένες να διεξαχθούν στις 16/6/2020.

Η πιθανή ημερομηνία θα ανακοινωθεί τον Ιούλιο στο επόμενο Board Meeting  και θα είναι σίγουρα μετά την 1η Οκτωβρίου 2020. Έτσι θα έχετε περιθώριο 3 μηνών να ετοιμαστείτε κατάλληλα.


Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και ασφαλείς ώστε να ανταπεξέλθετε στο δύσκολο έργο σας.



Χριστίνα Χρυσοχόου                                           Γ. Γιαννουλίδου


Μέλος ΔΣ                                                                  Διευθύντρια ΕΚΕ
EECG Board                                                             Exam Co-ordinator


Περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα θεμάτων μπορείτε να βρείτε παρακάτω:

 

EEGC 1

 

EEGC 2

 

EEGC 3

 

 

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διεξάγονται κάθε Ιούνιο σε εξεταστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή σε αυτές γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (www.hcs.gr), στην οποία είναι αναρτημένη και η τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, που συνήθως είναι 4 μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων.

Περίπου ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία σε κάθε εξεταζόμενο ένα e-mail, με τα προσωπικά του στοιχεία, καθώς και το εξεταστικό κέντρο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.


Οι εξετάσεις γίνονται ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη ηλεκτρονικά (μέσω υπολογιστή) στα αγγλικά, αποτελούνται από 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα πρέπει να απαντηθούν μέσα σε 190 λεπτά. Οι ερωτήσεις είναι βασισμένες πάνω στις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες  οδηγίες και κυρίως πάνω στους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς αλγόριθμους. Επίσης περιλαμβάνουν εικόνες-video ECG, ECHO, CT, CMR και στεφανιογραφίας-αγγειογραφίας.


Οι εξετάσεις αυτές έχουν ως στόχο την εξομοίωση των εξετάσεων Καρδιολογίας σε όλη την Ευρώπη. Ατομικά, ο κάθε εξεταζόμενος μπορεί να αξιολογηθεί και να συγκριθεί με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέρφους του, ενώ ταυτόχρονα να συγκρίνει τη θεματολογία με αυτή των ελληνικών εξετάσεων. Οι εντυπώσεις όσων έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις είναι εξαιρετικές. Σχεδόν όλοι μιλούν για πολύ απαιτητικές εξετάσεις με πολύ καλά διατυπωμένες (κατανοητές) ερωτήσεις.


Παράλληλα , τον Μάρτιο του 2016 παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του ESCeL General Cardiology Training Program, όπου με περισσότερες από 260 ενότητες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αυτοεκτίμησης, την τήρηση πρακτικών ιατρικών πράξεων (logbook), και δυνατότητα αναφοράς επαγγελματικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αποτιμάται η εκπαίδευση, η ικανότητα και η επαγγελματική ανάπτυξη του υποψηφίου. Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους καρδιολογίας να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό της Γενικής Καρδιολογίας της ESC, καθώς και στη διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα ESCel της ESC και να συμμετέχουν ενεργά ως εκπαιδευόμενοι (trainees). Από την συμμετοχή τους στο παραπάνω πρόγραμμα πέρα από την εκπαίδευση για την επιτυχή απάντηση στις  Ευρωπαϊκές Εξετάσεις Καρδιολογίας θα αποκτούν μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που θα χορηγούνται μέσω της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Υπεύθυνη του προγράμματος ESCeL General Cardiology Training Program για την Ελλάδα είναι η κ Αναστασία Κίτσιου


Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Πληροφορίες για τη δομή του Ευρωπαϊκού διπλώματος Καρδιολογίας (EEGC) και για τον τρόπο προετοιμασίας σας πριν τις εξετάσεις μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ και εδώ .

 

 


Επιτυχόντες 2019


Επιτυχόντες 2014-2018

 

 

The ESC eLearning platform

 ESC Core Curriculum for the General Cardiologist

ESC Education Conference Newsletter January 2017