• Ημερομηνία: 24/11/2021 - 24/11/2021
  • Κατηγορία:

Webinar Καρδιακής Ανεπάρκειας | 24.11.2021 | 19:00-21:00

Προεδρείο : Χριστίνα Χρυσοχόου – Γρηγόρης Γιαμούζης

19:00-19:20 Γρηγόρης Γιαμούζης : Φαινότυποι ασθενών που καθορίζουν νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

19:20-19:40 Κατερίνα Νάκα : Περιστατικό Ι : Ασθενής σε κλινικό στάδιο NYHA II καρδιακής ανεπάρκειας . Χειρισμός φαρμακευτικής αγωγής.

19:40-19:55 Αλεξία Σταυράτη : Νέες Κατευθυντήριες οδηγίες ESC 2021 για την καρδιακή ανεπάρκεια. Η εφαρμογή του θεραπευτικού αλγόριθμου στην καθημερινή πρακτική .

19:55 – 20:15 Αργύρης Νταλιάνης – Μαρία Νικολάου : Σχολιαστές

ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Προεδρείο : Βασίλειος Βασιλικός – Στυλιανός Τζέης

 

20:15 – 20:30 Κωνσταντίνος Λέτσας : Φαρμακευτική αγωγή ή επεμβατική παρέμβαση ;

20:30 – 20:45 Στυλιανός Τζέης : Περιστατικό ΙΙ : Ασθενής με κολπική μαρμαρυγή και αμφικοιλιακή βηματοδότηση με συχνές απορυθμίσεις κλινικού σταδίου .

20:45 – 21:00 Πολυχρόνης Δηλαβέρης – Σωτήριος Ξυδώνας : Σχολιαστές .

Ενότητες Συνεδρίου