• Ημερομηνία: 04/04/2024 - 04/04/2024
  • Κατηγορία:

Webinar: «Αναδιφώντας τους μηχανισμούς καρδιοτοξικότητας»

Πέμπτη 04/04/24   19.30

Προεδρείο: Κ. Κεραμιδά, Ε.Δ. Μιχαλοπούλου  

Α. Διαταραχές της αγγειακής ομοιόστασης στους ογκολογικούς ασθενείς. Από την δυσλειτουργία του ενδοθηλίου στην αρτηριακή σκληρία – Χ. Βλαχόπουλος

Β . Καρδιο-ανοσο-ογκολογία – A.Νταλιάνης

Γ . Does Heart Failure increase the risk of developing cancer? Reverse causality.

(Σχετίζεται η καρδιακή ανεπάρκεια με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου? Ανάστροφη αιτιότητα) – Pietro Ameri   Σχολιαστές – Συζητητές: Χ. Λαφάρας, Ε. Αγγελοπούλου    

Ενότητες Συνεδρίου