• Ημερομηνία: 11/11/2021 - 11/11/2021
  • Κατηγορία:

11 Νοεμβρίου 2021, 19:00-20:30 / 11 November 2021, 19:30-20:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

Διοργανωτές: Ανταλένα Τσατσοπούλου, Γεωργία Δανιήλ
Hosts: Adalena Tsatsopoulou, Georgia Daniel


Προεδρείο: Γ. ΔΑΝΙΗΛ – Λ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
CHAIR: G. DANIEL – L. ANTONIADES

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ: ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ COVID-19 (25 min)
GEORGIOS LAZAROS: MYOCARDITIS IN COVID-19 ERA
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: ΑΜΥΛΟΪΔΩΣΗ (WILD-TYPE) ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ (25 min)
THEODOROS CHRISTODOULIDIS: AMYLOIDOSIS WILD TYPE AND THE HEART

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – DISCUSSION (40 min)
ATHENS: Α ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ – A. ANASTASAKIS
CYPRUS: Η. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – Ε. ERAKLEOUS

Για να το παρακολουθήσετε, πατήστε εδώ