• Ημερομηνία: 11/11/2021 - 11/11/2021
  • Κατηγορία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ

WEBINAR: ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
11 Νοεμβρίου 2021, 19:00-20:30

Διοργανωτές: Ανταλένα Τσατσοπούλου -Γεωργία Δανιήλ

Προεδρείο: Γ. ΔΑΝΙΗΛ – Λ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – ΜΥΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
COVID-19

2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ – ΑΜΥΛΟΪΔΩΣΗ
(WILD-TYPE) ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αθήνα : Α ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ
Κύπρος : Η. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ενότητες Συνεδρίου