• Ημερομηνία: 20/01/2021 - 20/01/2021
  • Κατηγορία:

ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (TAVI). NEΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ: I.KANAKAKHΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΡΔΗΣ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν.Ν.Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ –ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ν.Ν.Α.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ– ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ– ΑΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν.Ν.Α

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΛΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ν.Ν.Α

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ– ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 401 ΓΣΝΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1) ΑΕΕ & TAVI – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΡΔΗΣ (17.00-17.15)

2) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΡΔΗΣ (17.15-17.25)

3) ΣΥΖΗΤΗΣΗ (17.25-17.30)

4) ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ SCOPE I & II. – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (17.30-17.45)

5) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (17.45-17.55)

6) ΣΥΖΗΤΗΣΗ (17.55-18.00)

7) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΑCURATE NEO 2– ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΜΑΓΚΛΗΣ (18.00-18.10)

8) ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ & TAVI– ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ (18.10-18.20)

9) ΣΥΖΗΤΗΣΗ (18.20-18.25)

10) Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ TAVI ΣTO NEO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ COVID-19. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ (18.25-18.40)

11) ΗΧΩΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ- ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΣΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ (18.40-18.55)

12) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

 

Για να το παρακολουθήσετε πατήστε εδώ