• Ημερομηνία: 22/01/2020 - 22/01/2020
  • Κατηγορία:


ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γ. Κοχιαδάκης, Α. Πιπιλής
ΤΙΤΛΟΣ: Αντιθρομβωτική αγωγή σε ειδικές καταστάσεις

1.Αντιπηκτική αγωγή στην πνευμονική εμβολή

Ν. Καυκάς

 

 

2. Αντιπητκτική-αντιαμοπεταλιακή θεραπεία σε ασθενή υψηλού θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου. Τι νεότερο

στην εξατομίκευση του κινδύνου και στην θεραπεία
Γ. Ανδρικόπουλος

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το 5ο webcast μπορείτε να βρείτε εδώ