• Ημερομηνία: 16/09/2020 - 16/09/2020
  • Κατηγορία:

Εισαγωγή: I. Γουδέβενος Πρόεδρος ΕΚΕ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ: Γ. Κοχιαδάκης, I. Κανακάκης

Ο προαγωνιστικός έλεγχος και το ηλεκτροκαρδιογράφημα στους αθλητές

 

18:00 – 18:15 Ο προ αθλητικός έλεγχος στην Ελλάδα. Η κάρτα υγείας του αθλητή στα πλαίσια μιας Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης του Νεανικού Αιφνίδιου Θανάτου – Άρης Αναστασάκης

18:15 – 18:30 Παιδιατρικό καρδιογράφημα και μαζικοί έλεγχοι – Ανταλένα Τσατσοπούλου

18:30-18:45 Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του αθλητή. Φυσιολογικοί φαινότυποι της αθλητικής προσαρμογής – Κωνσταντίνος Ριτσάτος

18:45-19:00 Το ηλεκτροκαρδιογράφημα του αθλητή, τι δεν πρέπει να μου ξεφύγει – Ευστάθιος Παπαθεοδώρου

19:00-19:15 Βραδυαρρυθμίες, πότε πρέπει να ανησυχώ; – Σταυρος Γεωργόπουλος

19:15-19:30: Ταχυαρρυθμίες στους νέους και στους αθλητές – Ευστάθιος Παπαθεοδώρου

19.30-20.00   Συζήτηση

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το webinar πατώντας εδώ.