• Ημερομηνία: 23/09/2020 - 23/09/2020
  • Κατηγορία:

Παρακολουθήστε
ζωντανά τη διαδικτυακή επιστημονική εκδήλωση με τίτλο “Διερεύνηση και
αντιμετώπιση συγκοπτικού επεισοδίου:”
, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη
23 Σεπτεμβρίου 2020,
και ώρα 18:00 – 20:00  

Διαδικτυακή
Επιστημονική Εκδήλωση | Πρόγραμμα

Εισαγωγή: Ι.
Γουδέβενος, Γ. Κοχιαδάκης

Συντονιστές:
Β. Βασιλικός, Κ. Γκατζούλης

Διερεύνηση και
αντιμετώπιση συγκοπτικού επεισοδίου:

18:00 – 18:20 Σε
μαθήτρια λυκείου / Α. Κωστοπούλου 

18:20 – 18:40 Σε
αθλητή / Π. Μάργος 

18:40 – 19:00 Σε
γυναίκα 45 ετών / Π. Φλεβάρη               

19:00 – 19:20 Σε
άνδρα ηλικίας 75 ετών / Δ. Τσιαχρής

19:20 – 19:40 Στο
ιδιωτικό ιατρείο / Α. Σπανός

19:40 – 20:00
Συζήτηση 

Ενότητες Συνεδρίου