• Ημερομηνία: 18/01/2024 - 18/01/2024
  • Κατηγορία:

Management of bifurcation lesions. One hour at least with Professor Goran Stankovic

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΑΠΟΦΩΝΗΣΗ: Γεώργιος Τριάντης. Διευθυντής ΕΣΥ, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, πρόεδρος της ΟΕ

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λ. Μιχάλης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 ΣΥΖΗΤΗΤΕΣ: Στάκος Δημήτριος, Καθηγητής Καρδιολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Τούτουζας Κωνσταντίνος, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

Τσιαφούτης Ιωάννης, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκ. Ερυθρού Σταυρού, Εκλεγείς πρόεδρος ΟΕ

Ενότητες Συνεδρίου