• Ημερομηνία: 27/01/2024 - 27/01/2024
  • Κατηγορία:
  • Venue: Αμφιθέατρο Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι γνωστό ότι ο υπολογισμός της εφεδρείας ροής των επικαρδιακών στεφανιαίων αγγείων με την διαθωρακικη ηχωκαρδιογραφία, ιδίως του προσθίου κατιόντα κλάδου, έχει αποδεδειγμένα σημαντική διαγνωστική και προγνωστική αξία. Η μέθοδος αποτελεί μια εκ των εξειδικευμένων νεότερων τεχνικών με ειδική εφαρμογή στη διάγνωση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας και στη διαχείριση ασθενών με στεφανιαία νόσο, γι αυτό και εφαρμόζεται συνήθως σε ζεύξη με την δυναμική ηχωκαρδιογραφία.

Η ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει έλλειμμα στην εφαρμογή της μεθόδου στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη, γεγονός που επηρεάζει και την εκπαίδευση στην μέθοδο, διοργανώνει το 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Υπολογισμός της εφεδρείας ροής των στεφανιαίων αγγείων με την Ηχωκαρδιογραφία – Hands on απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων» το Σάββατο 27 Ιανουαρίου ώρα 09:00-19:00 στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο της Καρδιολογικής Εταιρίας Βορείου Ελλάδος (Διεύθυνση: Κτίριο Λάμδα, Γιάννου Κρανιδιώτη 2, 55535, Πυλαία – Θεσσαλονίκη).

Αναλυτικότερα, η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε τρείς ομάδες των 15 συμμετεχόντων έκαστη από 09:00 -12:00 (1η ομάδα), 12:15-15:15 (2η ομάδα) και 16:00-19:00 (3η Ομάδα). θα περιλαμβάνει 1 και πλεόν ώρα εκπαίδευση στο θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου (φυσιολογία-αξία της μεθόδου- πώς το κάνω- ρυθμίσεις- κλινικά σενάρια) και περίπου 2 ώρες hands on στην απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, κυρίως του προσθίου κατιόντα κλάδου (εισαγωγική τεχνική για την εφεδρεία ροής) με 3 ηχωκαρδιογραφικές συσκευές της εταιρίας GE σε 3 εθελοντές (μέχρι 5 συμμετέχοντες ανά συσκευή).

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο πάνω στην Εφεδρεία Ροής των στεφανιαίων αγγείων απευθύνεται όχι μόνο σε ειδικευόμενους αλλά κυρίως σε ειδικούς, πολύ περισσότερο σε αυτούς που έχουν την πιστοποίηση στις νεότερες τεχνικές αλλά δεν εφαρμόζουν την μέθοδο.

Καλείσθε εφόσον ενδιαφέρεστε να δηλώσετε συμμετοχή σε μία από τις τρείς ομάδες στέλνοντας email στο imetaxa@hcs.gr αναφέροντας απαραίτητα την ώρα που επιθυμείτε. Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα του 1ου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο σύνδεσμο.

 

Για την ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας

Ηλίας Καραμπίνος, Πρόεδρος ΟΕΗ

Αναστάσιος Θεοδόσης-Γεωργιλάς, Αντιπρόεδρος ΟΕΗ

Ενότητες Συνεδρίου