Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ειδικευομένων ΕΚΕ

1o Μάθημα Θεωρίας - 21.10.2023 - Α. Κλινική Καρδιολογία – Εισαγωγή .

08.45 – 09.00 - Εισαγωγή – Στόχοι του Προγράμματος - Κ. Παπαδόπουλος, Λ. Ραλλίδης, Α. Στεφανίδης. Γ. Κοχιαδάκης

2o Μάθημα Θεωρίας - 18.11.2023 - Καρδιακή Απεικόνιση ΙΙ

09.00 – 10.00 - Ηχωκαρδιογραφία IV | Μυοκαρδιοπάθειες - Παθήσεις Περικαρδίου - Α.Πατριανάκος

                                                                                                          Ο.Σ.Δ

*ΟΣΔ : Όχι συναίνεση δημοσίευσης

Πρακτική Εκπαίδευση 1 Hands On - How to do στην Ηχωκαρδιογραφία 09.12.2023

09.00-11.00 | Ηχωκαρδιογραφική Μελέτη Καρδιακών Κοιλοτήτων

Διαστάσεις, όγκοι και συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας - Α. Θεοδόσης Γεωργιλάς

11.30-19.00 | Ηχωκαρδιογραφική Εκτίμηση Καρδιακών Βαλβίδων

11.30 - 13.30 Α. Αορτική βαλβίδα

Ανατομία / φυσιολογία αορτικής ρίζας / ανιούσας αορτής - Ν. Κάσινος

14.00-16.00 Β. Μιτροειδής βαλβίδα

Ανατομία / φυσιολογία βαλβιδικού / υποβαλβιδικού μηχανισμού - Σ. Λοΐζος

16.30-18.30 Γ. Βαλβίδες δεξιών κοιλοτήτων, πολυβαλβιδοπάθειες και προσθετικές βαλβίδες

Παθήσεις τριγλώχινας βαλβίδας - Κ.Γ.Παπαδόπουλος

3o Μάθημα Θεωρίας - 20.01.2024 -Προληπτική Καρδιολογία - Καρδιακή Αποκατάσταση

09.00 – 10.00 | Αρτηριακή Υπέρταση Ι - Επιδημιολογία -Διάγνωση - Α.Πιτταράς

4o Μάθημα Θεωρίας - 24.02.2024 - Επείγουσα Καρδιολογία

09.00 – 10.00 | Διαχείριση Οξέως Θωρακικού Άλγους - Λ. Ραλλίδης

Πρακτική Εκπαίδευση 2 Hands On - How to do στην Μαγνητική / Αξονική Τομογραφία Καρδιάς 09.03.2024

10:30-11:30 ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Πως κάνω μια εξέταση μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς - Ι.Παληός
11:30-13:30 CASES hands on
Οξεία μυοκαρδίτιδα- Οξεία περικαρδίτιδα - Ι.Παληός
14:00-15:00 ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΡΔΙΑΣ
Πως κάνω μια εξέταση αξονικής τομογραφίας καρδιάς - Θ.Ζαγκλαβάρα
15:00-17:00 CASES hands on
Συγγενείς ανωμαλίες στεφανιαίων αρτηριών – ανωμαλίες αορτής - Ι.Ντάλας

5o Μάθημα Θεωρίας - 20.04.2024 - Στεφανιαία Νόσος Ι

09.00 – 10.00 | Χρόνια Στεφανιαία Νόσος ( Σύνδρομα) Επιδημιολογία - Παθοφυσιολογία - Α. Στεφανίδης

6o Μάθημα Θεωρίας - 18.05.2024 - Στεφανιαία Νόσος ΙΙ - Παθήσεις Καρδιακού Ρυθμού (Αρρυθμίες)

09.00-10.00 | Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα Επιδημιολογία - Παθοφυσιολογία _ Διάγνωση - Α. Μαυρογιάννη

Αρρυθμίες Ι

13.30-14.30 | Παθοφυσιολογία Εμφάνισης Καρδιακών Αρρυθμιών - Ε. Ρεπάσος

Πρακτική Εκπαίδευση 3 Hands On - How to do στην Ηλεκτροφυσιολογία / Στεφανιογραφία 15.06.2024

7o Μάθημα Θεωρίας - 19.10.2024 - Παθήσεις Καρδιακού Ρυθμού (Αρρυθμίες) II

09.00-10.00 | Φαρμακευτική Θεραπεία Αντιμετώπισης των Αρρυθμιών Τι Πρεπει Να Γνωριζω

8o Μάθημα Θεωρίας - 16.11.2024 - Παθήσεις Βαλβίδων Ι

09.00-10.00 | Στένωση Αορτής Ι

Πρακτική Εκπαίδευση 4 Hands On - How to do στην Ηχωκαρδιογραφία 21.12.2024

9o Μάθημα Θεωρίας - 18.01.2025 - Παθήσεις Βαλβίδων ΙI Συγγενείς Καρδιοπάθειες

Παθήσεις Βαλβιδοπαθειών

09.00-10.00 | Διακαθετηριακή Αντιμετώπιση Βαλβιδοπαθειών

Συγγενείς Καρδιοπάθειες

11.30-12.30 | Εμβρυολογία - Φυσιολογική Καρδιακή Ανατομία

10o Μάθημα Θεωρίας - 15.02.2025 - Καρδιακή Ανεπάρκεια

09.00-10.00 | Καρδιακή Ανεπάρκεια - Επιδημιολογία - Αιτιολογία - Παθοφυσιολογία

Πρακτική Εκπαίδευση 5 Hands On - How to do στην Μαγνητική | Αξονική Τομογραφία 22.03.2025

11o Μάθημα Θεωρίας - 26.04.2025 - Μυοκαρδιοπάθειες - Μυοκαρδίτιδα - Παθήσεις Περικαρδίου

09.00-10.00 | Ταξινόμηση Μυοκαρδιοπαθειών | Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια

12o Μάθημα Θεωρίας - 17.05.2025 - Άλλες Καρδιακές Παθήσεις

09.00-10.00 | Λοιμώδης Ενδοκαρδίτιδα

Πρακτική Εκπαίδευση 6 Hands On - How to do στην Ηλεκτροφυσιολογία / Στεφανιογραφία 21.06.2025

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας | Μαθήματα Θεωρίας | Πρακτική Εκπαίδευση 2023-2025