Δείτε το πρόγραμμα πατώντας εδώ

Το διαδικτυακό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 3, 10 & 17 Δεκεμβρίου 2020 μεταξύ 18.00 – 20.00. Απαραίτητη προϋπόθεση η δήλωση συμμετοχής μέσω του πιο κάτω συνδέσμου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν:

https://na.eventscloud.com/579997

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα.

Για να παρακολουθήσετε το webinar: WiC ACC and ACC international section and WiC HCS για Cardiovascular diseases in women

πατήστε εδώ

HellenicCyprus chapter of ACC

Επί Προεδρίας του Καθηγητή κ Δημητρίου Κρεμαστινού υπεγράφη η δημιουργία κοινού chapter της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Κυπριακής.
Τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του κοινού chapter υπήρχε μια ανταλλαγή αντιπροσώπων στα δύο συνέδρια (ΠΚΣ και ACC).
Μεγάλη πρόοδος επετεύχθη τα τελευταία τρία χρόνια μέσω του co-ordinator Αναπληρωτή  Καθηγητή κ Κ. Τσιούφη, με τη δυνατότητα ανάπτυξης ισχυρότερων επιστημονικών δεσμών ανάμεσα στους δύο επιστημονικούς φορείς.
Η ΕΚΕ έχει κληθεί να οργανώσει από κοινού ένα Στρόγγυλο Τραπέζι με άλλους επιστημονικούς φορείς όπως της Ν. Κορέας (2015), της Ρωσικής Καρδιολογικής Εταιρείας (2016) της Γερμανικής (2017) και πάντα κάτω από το συντονισμό ενός  μέλους του ΔΣ του ACC.
Από το 2016 έχει ανακηρυχθεί ένα από τα distinguished chapters λόγω της ενεργούς συμμετοχής στα δρώμενα του ACC και της ανάπτυξης προγράμματος ανταλλαγής με το affiliated chapter of N. Jersey. Επακόλουθο αυτής της διάκρισης είναι η δωρεάν παροχή εγγραφών στο ετήσιο συνέδριο του ACC, η δημιουργία συνδέσμου Νέων καρδιολόγων με δυνατότητα πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό του Κολεγίου.
Ζητήθηκε εκ μέρους της ΕΚΕ η έγκριση μέχρι 5 δωρεάν εγγραφών Ειδικευομένων στο ετήσιο Συνέδριο, η πιθανή οργάνωση του περιφερειακού Συνεδρίου Ν. Ευρώπης στην Ελλάδα, η δωρεάν πρόσβαση στα περιοδικά σε Νέους Καρδιολόγους που πληρούν κάποια επιστημονικά κριτήρια, η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού Ελλήνων Καρδιολόγων ως Ομιλητών, Προέδρων κτλ στο ετήσιο Συνέδριο.
Προτάθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας  η συμμετοχή Ελλήνων Καρδιολόγων ως reviewers, Ομιλητές, Πρόεδροι session στα διεθνή συνέδρια του Κολλεγίου.
Επίσης ζητήθηκε στο Συνέδριο του 2018 να υπάρχει εκπροσώπηση της ΕΚΕ σε διαγωνισμό ανάμεσα σε τέσσερα chapters, με αντικείμενο τα Guidelines.

 

 ΕΚΕ και ESC

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία είναι ιδρυτικό Μέλος της ESC. Η συμμετοχή της ΕΚΕ στα δρώμενα της  ESC είναι πολλαπλή με συμμετοχή στα Guidelines, Abstract Reviewers, Ομιλητές και Πρόεδροι σε συνέδρια, program committee, μέλη Working Groups, Associations, Councils. Κατέχει τη δέκατη θέση ανάμεσα στις 56 Εθνικές εταιρείες σε επίπεδο συμμετοχής Μελών.
Τα μέλη της ΕΚΕ που είναι fellows στην ESC αποτελούν το 7,6% του συνόλου των FESC.
Δεκαοκτώ μέλη της ΕΚΕ το 2016 ήταν εκλεγμένα μέλη σε όργανα των Working Groups, Associations, Councils και του Board της ESC
Τα τελευταία δύο χρόνια έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα ενεργός ρόλος Μελών της ΕΚΕ στο ετήσιο Πανευρωπαϊκό συνέδριο με συνδιοργάνωση κοινών συνεδριών.
Από το 2015 η ΕΚΕ χρηματοδοτεί τη συμμετοχή 50 Ειδικευομένων στις εξετάσεις απόκτησης του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Καρδιολογίας. Τέσσερα μέλη μας συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ερωτήσεων για τους εξεταζόμενους.
Από το 2017 συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα e-learning για την ομογενοποίηση της εκπαίδευσης στην κεντρική Ευρώπη.
Η ESC συμμετέχει στα Πανελλήνια Συνέδρια της ΕΚΕ με κοινά στρογγυλά τραπέζια και με θεματολογία σχετική με τα Guidelines.