Διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική για κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας»

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το δωρεάν, διαδικτυακό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Βιοπληροφορική για κλινικούς ιατρούς και άλλους επαγγελματίες Υγείας», το οποίο παρέχεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ «BioS: Ψηφιακές Δεξιότητες στην Υπολογιστική Βιολογία για Επαγγελματίες Υγείας» εδώ.

 

Ανακοίνωση έναρξης του μαθήματος 3 Φεβρουαρίου 2020