Συσχέτιση συστολικής και διαστολικής αρτηριακής πίεσης και καρδιαγγειακής έκβασης

Πριν από πενήντα χρόνια, η διαστολική αρτηριακή πίεση (ΑΠ) θεωρήθηκε πιο σημαντική στην πρόγνωση ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβαμάτων (ΚΑΣ) από τη συστολική ΑΠ, αλλά οι επιδημιολογικές μελέτες τελικά ανέτρεψαν αυτή την άποψη. Πιο πρόσφατα, η συστολική ΑΠ είχε θεωρηθεί πιο σημαντική, αν και τόσο συστολικοί όσο και διαστολικοί στόχοι ΑΠ συνιστώνται στις κατευθυντήριες οδηγίες (NEJM JW Gen Med 15 Δεκεμβρίου 2017 και J Am Coll Cardiol 2018 71: e127). Τώρα, οι ερευνητές διερεύνησαν τη σχέση μεταξύ ΑΠ και των 8ετών αποτελεσμάτων των ΚΑΣ (έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο) σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ενήλικες (μέση ηλικία 53 ετών) από το σύστημα υγείας Kaiser Permanente στη βόρεια Καλιφόρνια. Η ανάλυση χρησιμοποίησε τους σταθμισμένους μέσους όρους των μετρήσεων ΑΠ κάθε ατόμου (διάμεσος, 22 μετρήσεις ανά άτομο) κατά τη διάρκεια της 8ετούς περιόδου παρατήρησης.

 

Σε πολυπαραγοντικές αναλύσεις, η συστολική και η διαστολική ΑΠ συνδέονταν ανεξάρτητα με αυξημένο κίνδυνο για ΚΑΣ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερο για συστολική από τη διαστολική ΑΠ. Για τις συστολικές ΑΠ των 136 και 160 mm Hg, ο προβλεπόμενος 8-ετής κίνδυνος για ένα ΚΑΣ ήταν 1,9% και 4,8% αντίστοιχα. Για τις διαστολικές ΑΠ των 81 και 96 mm Hg, τα ποσοστά ΚΑΣ ήταν 1,9% και 3,6% αντίστοιχα. Οι σχετικοί κίνδυνοι για τα περιστατικά ΚΑΣ (αλλά όχι απαραίτητα οι απόλυτοι κίνδυνοι) ήταν παρόμοιοι ανεξάρτητα από τη χρήση αντιυπερτασικής φαρμακευτικής αγωγής. Ο κίνδυνος ΚΑΣ αυξήθηκε όταν η διαστολική ΑΠ ήταν στα 60s ή χαμηλότερα (δηλ. Μια σχέση "J-καμπύλης"), αλλά αυτή η σχέση εξαφανίστηκε με προσαρμογή για την ηλικία και άλλες παραμέτρους.

 

N Engl J Med. 2019 Jul 18;381(3):243-251. doi: 10.1056/NEJMoa1803180.