Εκλογή στη βαθμίδα των Καθηγητών

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία συγχαίρει τα 4 μέλη της:
Σπυρίδωνα Δευτεραίο
Ιωάννη Παρίση
Λουκιανό Ραλλίδη
Γεώργιο Σιάνο
για την εκλογή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή και τους εύχεται Καλή Επιτυχία στο Επιστημονικό τους Έργο.