Τα 4.400 βήματα καθημερινά συνδέονται με χαμηλότερη θνησιμότητα μεταξύ ηλικιωμένων γυναικών

Το περπάτημα τουλάχιστον 4.400 βημάτων ημερησίως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της επιβίωσης σε γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στο JAMA. Τα νέα αυτά είναι ευπρόσδεκτα για τους ανθρώπους που δεν πληρούν τον πολύ προωθημένο στόχο των 10.000 βημάτων ημερησίως.

 

Σχεδόν 17.000 γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας φορούσαν ένα επιταχυνσιόμετρο ισχίου για 7 ημέρες για να συλλέγουν μετρήσεις βημάτων. Οι συμμετέχοντες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τεταρτημόρια βάση του μέσου αριθμού των ημερήσιων βημάτων: 2.700, 4.400, 5.900 και 8.400.

 

Κατά τη διάρκεια περίπου 4 ετών παρακολούθησης, το 3% των γυναικών πέθανε. Μετά από προσαρμογή για συγχυτικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα και οι συννοσηρότητες, οι γυναίκες στα τρία υψηλότερα τεταρτημόρια των ημερήσιων βημάτων είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας - μειώσεις κατά 46%, 53% και 66%, αντίστοιχα, από αυτές του κατώτερου τεταρτημορίου Η θνησιμότητα μειώθηκε με αυξανόμενα βήματα μέχρι περίπου 7.500 βήματα την ημέρα, οπότε το όφελος μειώθηκε.

 

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Αυτά τα ευρήματα μπορούν να αποτελέσουν κίνητρο για πολλούς ανθρώπους για τους οποίους τα 10.000 βήματα την ημέρα αποτελούν έναν ανέφικτο στόχο».

 

JAMA Intern Med. Published online May 29,2019