Η χρήση PPIs συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας

Η χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων (PPIs) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου από ορισμένες αιτίες, σύμφωνα με μια μελέτη στο BMJ.

 

Χρησιμοποιώντας τα αρχεία των βετεράνων, οι ερευνητές συνέκριναν τα αποτελέσματα θνησιμότητας μεταξύ 158.000 ενηλίκων οι οποίοι είχαν λάβει πρόσφατα PPIs για περισσότερο από 90 ημέρες και 57.000 που είχαν λάβει πρόσφατα έναν αποκλειστή ισταμίνης-2.

 

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 10 ετών, το 37% των συμμετεχόντων πέθανε. Υπήρχαν 46 επιπλέον θάνατοι ανά 1.000 χρήστες PPIs εκείνη την περίοδο. Οι PPIs συσχετίστηκαν με αυξημένη θνησιμότητα από καρδιαγγειακή νόσο (CVD) και χρόνια νεφρική νόσο (CKD). Οι ασθενείς χωρίς ένδειξη για χρήση PPIs είχαν υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από CVD, CKD και επίσης καρκίνο του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος. Η μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης συσχετίστηκε με μεγαλύτερο κίνδυνο.

 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα: «Λόγω του υψηλού επιπολασμού της χρήσης των PPIs, τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και υπογραμμίζουν το σημαντικό μήνυμα ότι οι PPIs θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν υποδεικνύονται ιατρικά και για την ελάχιστη απαραίτητη διάρκεια».

 

BMJ 2019;365:l1580