Η μη θεραπευόμενη υπέρταση της λευκής μπλούζας συνδέεται με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου

Η υπέρταση της λευκής μπλούζας συνδέεται με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο όταν δεν αντιμετωπίζεται, σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση στο Annals of Internal Medicine .

 

Οι ερευνητές ανέλυσαν 27 μελέτες παρατήρησης στις οποίες συμμετείχαν πάνω από 64.000 άτομα με παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης τόσο εντός όσο και εκτός ιατρείου. Η υπέρταση της λευκής μπλούζας αναφέρεται σε υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο αλλά φυσιολογικές στην καθημερινή ζωή, σε εκείνους που δεν λαμβάνουν αντιυπερτασική θεραπεία. Το φαινόμενο της λευκής μπλούζας αναφέρεται σε υψηλές τιμές αρτηριακής πίεσης στο ιατρείο αλλά φυσιολογικές στην καθημερινή ζωή σε άτομα που έλαβαν αντιυπερτασικά.

 

Η υπέρταση της λευκής μπλούζας συνδέθηκε με ένα υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 36% και υψηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας κατά 33% σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς υπέρταση. Ωστόσο, οι κίνδυνοι ήταν ακόμη χαμηλότεροι από αυτούς που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς με παρατεταμένη υπέρταση. Το φαινόμενο της λευκής μπλούζας δεν συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για οποιοδήποτε αποτέλεσμα.

 

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι ο αυξημένος καρδιαγγειακός κίνδυνος με υπέρταση της λευκής μπλούζας μπορεί να ισχύει μόνο για ηλικιωμένους ενήλικες υψηλού κινδύνου. Παρ 'όλα αυτά, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η μετα-ανάλυση συμβάλλει σημαντικά και παρέχει σύγχρονα δεδομένα που υποστηρίζουν τις πρόσφατες αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες που συνιστούν την παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου.

 

Ann Intern Med. 2019;170(12):853-862.