Η δουλαγλουτίδη μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

Η δουλαγλουτίδη, ένας αγωνιστής του υποδοχέα του πεπτιδίου-1 (GLP-1) τύπου γλουταγόνου, βοηθά στην πρόληψη καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε ενήλικες υψηλού κινδύνου με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με τα ευρήματα της κλινικής μελέτης REWIND που υποστηρίζεται από τη βιομηχανία. Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο του American Diabetes Association και δημοσιεύθηκε στο Lancet.

 

Περίπου 9.900 ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω με γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη 9,5% ή χαμηλότερη, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τουλάχιστον δύο από του στόματος παράγοντες μείωσης της γλυκόζης, τυχαιοποιήθηκαν για να προσθέσουν εβδομαδιαία υποδόρια δουλαγλουτίδη (1,5 mg) ή εικονικό φάρμακο. Οι συμμετέχοντες είχαν προηγουμένως υποστεί κάποιο καρδιαγγειακό σύμβαμα ή είχαν αυξημένους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο.

 

Κατά τη διάρκεια μέσης παρακολούθησης 5 ετών, το κύριο καταληκτικό σημείο - έμφραγμα του μυοκαρδίου, εγκεφαλικό επεισόδιο ή θάνατος από καρδιαγγειακή νόσο ή άγνωστα αίτια- παρουσιάστηκε σημαντικά λιγότερο συχνά μεταξύ των ατόμων που έλαβαν δουλαγλουτιδη σε σχέση με τους λήπτες του εικονικού φαρμάκου (12,0% έναντι 13,4%).

 

Σε μια διερευνητική ανάλυση, οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι η δουλαγλουτίδη μείωσε τον κίνδυνο σύνθετου νεφρικού αποτελέσματος, δείχνοντας ως «σαφέστερο αποτέλεσμα» τη μείωση της μακρολευκωματινουρίας.

 

Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η δουλαγλουτίδη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση του διαβήτη στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών.

 

The lancet June 19, 2019.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31149-3/fulltext