Νέοι ασθενείς με ΟΕΜ χρειάζονται έλεγχο για οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Σχεδόν το 10% των ασθενών ηλικίας <50 ετών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) είχαν οικογενή υπερχοληστερολαιμία, αλλά λίγοι πέτυχαν τα επιθυμητά επίπεδα στόχου LDL 1 χρόνο αργότερα.

 

Η οικογενής υπερχοληστερολαιμία (FH) παραμένει ευρέως υποεκτιμημένη και υποθεραπευόμενη. Προκειμένου να δοθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον επιπολασμό, τα μοντέλα θεραπείας και τα κλινικά αποτελέσματα, οι ερευνητές σε μια μελέτη υποστηριζόμενη από τη βιομηχανία χρησιμοποίησαν το μητρώο YOUNG-MI ασθενών ηλικίας <50 ετών με ΟΕΜ και αναγνώρισαν 1.996 ενηλίκους (μέση ηλικία, 45, 19%) που εμφάνισαν ΟΕΜ από το 2000 έως το 2016.

 

Σε αυτή την ομάδα, το 9% συνάντησε τα κριτήρια της κατάταξης κατά Dutch Lipid Clinic Network για πιθανή ή σίγουρη FH, το 43% των οποίων δεν ελάμβανε στατίνες προ του ΟΕΜ. Κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, οι ασθενείς με FH ήταν πιο πιθανό να λάβουν στατίνη υψηλής δραστικότητας σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς FH (63% έναντι 48%). Λίγες θεραπείες μη-στατίνης συνταγογραφήθηκαν. Σε 1 χρόνο παρακολούθησης, η ομάδα FH πέτυχε μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση της LDL από ό, τι η ομάδα χωρίς FH αλλά είχε σημαντικά υψηλότερη LDL (μέση τιμή, 96 mg / dL έναντι 80 mg / dL). Σε διάστημα κατά μέσο όρο 11 χρόνων μακροχρόνιας παρακολούθησης, 228 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους (11,4%), αλλά οι ομάδες FH και μη FH δεν διέφεραν ως προς τη γενική ή την καρδιαγγειακή θνησιμότητα.


J Am Coll Cardiol 2019 DOI: 10.1016/j.jacc.2019.02.059