Έρευνα της Ερωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την εκπαίδευση ειδικευομένων Καρδιολογίας στην εντατική θεραπεία

Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα πατώντας εδώ.