Χρηματοδότηση Έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση έρευνας από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Horizon 2020

Ανοιχτές προτάσεις για υποβολή σχεδίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) μπορείτε να βρείτε εδώ.