Χρήσιμα θέματα που αφορούν την συνταγογράφηση ΗΔΙΚΑ

Αθήνα 18/1/2019

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Έχει παρατηρηθεί ότι για την συνταγογράφηση της επιθυμητής φαρμακευτικής ουσίας μέσω της ΗΔΙΚΑ, χρειάζεται, πέρα από την κατάλληλη επιλογή θεραπευτικού πρωτοκόλλου και της ομάδας φαρμάκων, η σωστή αναγραφή της υποκατηγορίας νόσου που συμβαδίζει με το φύλλο οδηγιών (SPC) του φαρμάκου.

Προς εξυπηρέτησή σας, παρακάτω μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς και τις διαγνώσεις που αφορούν την συνταγογράφηση Κλοπιδογρέλης, Ρανολαζίνης και Ιβαμπραδίνης, για τα οποία έχουν τεθεί και τα περισσότερα ερωτήματα.

 

Κωδικοί και διαγνώσεις για τη συνταγογράφηση Κλοπιδογρέλης, Ρανολαζίνης και Ιβαμπραδίνης