Νέες συμβάσεις ειδικών (πλην οικογενειακών ιατρών) - Η ΠΟΣΚΕ δεν προτίθεται να συμμετέχει σε προσχηματικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.