Νέες κατευθυντήριες οδηγίες από ACC / AHA για την υπέρταση καθιστούν το 130 το νέο 140

Το Αμερικανικό Κολέγιο Καρδιολογίας (ACC) και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) έχουν εκδώσει νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση με έναν νέο ορισμό ο οποίος θα καλεί τη συστολική πίεση από 130 έως 139 mm Hg και τη διαστολική πιεση 80 έως 89 mm Hg, υπέρταση σταδίου 1.

 

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν έμφαση σε πέντε κύριους τομείς:

 

• Μεγάλη έμφαση στη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τόσο στην ακρίβεια των μετρήσεων της αρτηριακής πίεσης όσο και στη χρήση του μέσου όρου των μετρήσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αρκετών επισκέψεων, καθώς και έμφαση στις μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου
• Ένα νέο σύστημα ταξινόμησης της αρτηριακής πίεσης, το οποίο επικαιροποιεί τις προηγούμενες κατευθυντήριες οδηγίες (JNC7).
• Μια νέα προσέγγιση στη λήψη αποφάσεων για θεραπεία που ενσωματώνει τον υποκείμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο.
• Χαμηλότεροι στόχοι για την αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της αντιμετώπισης της υπέρτασης.
• Στρατηγικές για τη βελτίωση του ελέγχου της πίεσης του αίματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας με έμφαση στις προσεγγίσεις του τρόπου ζωής.

 

Η υπέρταση σταδίου 1 στην περιοχή των 130/80 έως 139/89 mm Hg δεν απαιτεί φαρμακευτική θεραπεία (κυρίως για τον τρόπο ζωής), εκτός εάν ο ασθενής έχει κλινική καρδιαγγειακή νόσο ή τουλάχιστον 10% 10-ετή κίνδυνο, με βάση το ACC / AHA σκορ κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου που χρησιμοποιείται ήδη για τη χορήγηση θεραπείας της χοληστερόλης.

 

Η υπέρταση του σταδίου 2 απαιτεί φαρμακευτική αγωγή αρτηριακής υπέρτασης ανεξαρτήτως του 10ετούς κινδύνου ή της καρδιαγγειακής νόσου.

 

Η συστολική αρτηριακή πίεση (προηγουμένως αναφερόμενη ως προ-υπέρταση) 120-129 mm Hg απαιτεί παρακολούθηση και τροποποίηση του τρόπου ζωής.

 

Τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα είναι η απώλεια βάρους, η δίαιτα DASH, η μείωση του νατρίου, η αύξηση του καλίου μέσω της διατροφής, η σωματική δραστηριότητα και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (περιορισμός ενός ποτού ανά ημέρα για γυναίκες, δύο για άνδρες).

 

Hypertension 2017; DOI:10.1161/HYP.0000000000000066
https://doi.org/10.1161/HYP.0000000000000066