Οποιαδήποτε αύξηση στην καρδιακή Τροπονίνη Τ συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς με προκάρδιο πόνο χωρίς έμφραγμα του μυοκαρδίου, ακόμη και τα ελαφρώς αυξημένα επίπεδα της καρδιακής τροπονίνης Τ σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μακροχρόνιας θνησιμότητας.

 

Οι ερευνητές μελέτησαν περίπου 20.000 ασθενείς που παρουσιάστηκαν στα ιατρεία επειγόντων περιστατικών με πόνο στο στήθος και υποβλήθηκαν σε μέτρηση της υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης Τ. Ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου ή άλλες καταστάσεις που σχετίζονται με οξεία αύξηση της τροπονίνης αποκλείστηκαν. Το 99ο εκατοστημοριακό σημείο αποκοπής για την τιμή της τροπονίνης στη μελέτη ήταν 14 ng / L.

 

Κατά τη διάρκεια περίπου 3 ετών παρακολούθησης, το 7% των ασθενών πέθανε. Ο ετήσιος ρυθμός θνησιμότητας όλων των αιτιών ήταν χαμηλότερος (0,5%) μεταξύ των ατόμων με επίπεδα τροπονίνης κάτω από 5 ng / L και στη συνέχεια αυξήθηκε με αυξανόμενο επίπεδο τροπονίνης - φθάνοντας το 33% σε επίπεδα τροπονίνης των 50 ng / L ή υψηλότερα. Μετά από πολυπαραγοντική προσαρμογή, ο κίνδυνος θνησιμότητας διπλασιάστηκε σε επίπεδα τροπονίνης 5-9 ng / L (έναντι <5 ng / L) και ήταν δεκαπλάσιος σε επίπεδα τροπονίνης 50 ng / L ή υψηλότερα.

 

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα αποτελέσματα αυτά είναι διαφωτιστικά καθώε είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα υψηλά επίπεδα ευαισθησίας της Τροπονίνης Τ - ακόμη και όταν είναι σταθερά - σηματοδοτούν υψηλότερο κίνδυνο τριετούς θνησιμότητας.

 

JACC 2017;70 :2226 – 3 6
http://www.onlinejacc.org/content/70/18/2226