Σχέδιο νόμου για την ΠΦΥ. Όχι στο gatekeeping και στην αντιποίηση επαγγέλματος που επιχειρείται - Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.