Νόμιμη η συνταγογράφηση με τη δραστική ουσία και υπόδειξη του καταλληλότερου φαρμάκου αναφοράς - Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.