Ενημέρωση για ληξιπρόθεσμες οφειλές, νέες συμβάσεις και ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες - φορείς

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την ανακοίνωση.