ESC Congress 2021 - The Digital Experience

Τα τελευταία νέα από το φετινό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) που διεξάγεται διδικτυακά από 27/08/2021 έως 30/08/2021


Για να παρακολουθήσετε τα video των Daily Highlights ESC Congress, πατήστε εδώ


Ακολουθούν συνοπτικά leaftets μελετών:

 


EMPEROR-Preserved

Τα πολυαναμενόμενα αποτελέσματα της μελέτης EMPEROR-Preserved καταδεικνύουν ότι ο αναστολέας του συν-μεταφορέα 2 νατρίου-γλυκόζης (SGLT2) empagliflozin, βελτίωσε τα κλινικά αποτελέσματα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF) και μάλιστα πρόκειται για τον πρώτο φαρμακευτικό παράγοντα που αποδείχθηκε αποτελεσματικός στην HFpEF.

Η μελέτη της empagliflozin (Jardiance, Boehringer Ingelheim/Eli Lilly) περιελάμβανε ασθενείς με HFpEF με ή χωρίς διαβήτη. Η εμπαγλιφλοζίνη ο αναστολέας του συν-μεταφορέα 2 νατρίου-γλυκόζης (SGLT2) μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου (CV) ή νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια (HF) σε ασθενείς με HF και μειωμένο κλάσμα εξώθησης (HFrEF; [LVEF] ≤40%), ανεξάρτητα από την παρουσία ή απουσία σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ).

Η EMPEROR-Preserved που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine είναι μια διεθνής διπλή τυφλή μελέτη που συμπεριέλαβε 5.988 συμπτωματικούς ασθενείς με HFpEF(LVEF> 40%) με και χωρίς ΣΔ, με αυξημένες συγκεντρώσεις NT-BNP(> 300 pg/mL σε ασθενείς χωρίς κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) και > 900 pg/mL σε ασθενείς με ΚΜ) με σαφείς δομικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου ή τεκμηριωμένο ιστορικό νοσηλείας HF.

Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν 1: 1 για να λάβουν εμπαγλιφλοζίνη 10 mg ημερησίωςή εικονικό φάρμακο, που προστέθηκε στη βέλτιστη αγωγή για HFpEF.

 

Το κύριο καταληκτικό σημείο ήταν το σύνθετο σημείο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για HF. 

 

Το δευτερεύον καταληκτικό σημείο ήταν

•       οι νοσηλείες σε HF, και

•      το ποσοστό μείωσης της σπειραματικής διήθησης (eGFR) κατά τη διάρκεια της θεραπείας

 

Ο μέσος όρος ηλικίας των συμμετεχόντων ήταν τα 72 έτη, το 45% ήταν γυναίκες και ο μέσος όρος LVEF ήταν 54%. 

 

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης παρακολούθησης 26 μηνών, ένα πρωτογενές συμβάν έκβασης σημειώθηκε σε 415 από 2.997 ασθενείς (13,8%) στην ομάδα εμπαγλιφλοζίνης και σε 511 από 2.991 ασθενείς (17,1%) στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου (6,9 έναντι 8,7 συμβάντων ανά 100 έτη ασθενών · λόγος κινδύνου [HR] 0.79; διάστημαεμπιστοσύνης 95% [CI] 0.69 έως 0.90; p = 0.0003), το οποίο σχετίζονταν κυρίως με χαμηλότερο κίνδυνο νοσηλείας HF στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης. 

 

Ο αριθμός των ασθενών που χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη για τηνπρόληψη ενός πρωτογενούς συμβάντος έκβασης ήταν 31 (95% CI 20 έως 69). Οι επιδράσεις στο κύριο αποτέλεσμα παρατηρήθηκαν σε όλες τις προκαθορισμένες υποομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με ή χωρίς ΣΔ και εκείνους με LVEF<50%, 50 έως <60%ή> = 60%.

 

Η σχετική μείωση κατά 21%, η οποία αντανακλά τη μείωση του απόλυτου ποσοστού του πρωταρχικού σύνθετου καταληκτικού σημείου της μελέτης κατά 3,3% σε σύγκριση μετο εικονικό φάρμακο, προήλθε κυρίως από μια σημαντική σχετική μείωση της συχνότητας νοσηλείας κατά 27% (P <.001).


Όσον αφορά τα δευτερεύοντα αποτελέσματα, ο συνολικός αριθμός των νοσηλειών HF ήταν χαμηλότερος με εμπαγλιφλοζίνη από ό, τι με εικονικό φάρμακο (HR 0,73, 95% CI0,61 έως 0,88, p <0,001). Επιπλέον, ο ρυθμός μείωσης του eGFR ήταν βραδύτερος με την εμπαγλιφλοζίνη από το εικονικό φάρμακο (-1,25 έναντι -2,62ml/min/1,73 m 2 /έτος, p <0,0001).

Όσον αφορά την ασφάλεια, σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σημειώθηκαν στο 47,9% των ασθενών στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης και στο 51,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Ανεπιθύμητες ενέργειες που οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείαςεμφανίστηκαν στο 19,1% των ασθενών στην ομάδα της εμπαγλιφλοζίνης και στο 18,4% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Οι μη επιπλεγμένες λοιμώξεις τωνγεννητικών οργάνων και του ουροποιητικού συστήματος και η υπόταση ήταν πιο συχνές σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εμπαγλιφλοζίνη.

 

Ο καθηγητής Anker συνοψίζοντας τα ευρήματα υποστήριξε:

«Η Empagliflozin μείωσε πειστικά τον συνδυασμένο κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου ή νοσηλείας για HF σε ασθενείς με HFpEF με και χωρίς ΣΔ. Αυτό το φάρμακο έχει τη δυνατότητα να γίνει μια νέα θεραπεία πρώτης γραμμής για αυτούς τουςασθενείς, οι οποίοι σήμερα διαθέτουν λίγες θεραπευτικές επιλογές».

 

Οδηγίες Σύνδεσης - Παρακολούθησης 

 

H ομιλία της Carolyn Lam για την χρήση των παλαιότερων και νεότερων φαρμάκων στην καρδιακή ανεπάρκεια αναδεικνύει την αξία της τροποίησης των δρόμων της νεπριλισίνης, αλδοστερόνης, επινεφρίνης, αγγειοτενσίνης και αντλίας γλυκόζης-νατρίου στο εγγύς νεφρικό σωληνάριο, παρουσιάζει τα συνοπτικά αποτελέσματα των μελετών για τα SGLT2i, VICTORIA (Vericiguat) , GALACTIC HF(omercaptiv) και συγκριτικό πίνακα με τον πληθυσμό και τα κλινικά χαρακτηριστικά της κάθε μελέτης. Η μελέτη GALACTIC δεν κατάφερε να αναδείξει μείωση της θνητότητας, πάρα μόνο στο ολικό καταληκτικό σημείο (θνητότητα και επανανοσηλείες για καρδιακή ανεπάρκεια), ενώ υποανάλυση της μελέτης αναδεικνύει όφελος στους ασθενείς που είχαν επίπεδα NtproBNP< 8000 και <4000 pg/ml. Τέλος, 5 ακόμα παθοφυσιολογικοί δρόμοι αποτελούν στόχο θεραπείας σε επιλεγμένο πληθυσμό ασθενών με την χορήγηση: ιβαμπαρδίνη, υδραλαζίνη/νιτρώδη, καρβοξυμαλτοζικός σίδηρος, vericiguat, omercaptiv mecarbil.

O John McMurray στην επόμενη ομιλία, παρουσιάζει διάφορα μοντέλα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής ακόμα και ενδονοσοκομειακά με την χορήγηση όλων των κατηγοριών : ARNI/ACEI, B-Blockers, MRA, SGLT2i σε διάφορους συνδυασμούς έναρξης ανάλογα με την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενούς .

 

A closer look at HF drugs ESC 2021 CL 

Sequencing HF drugs ESC 2021 


The Future of Cardiology: ESC/ACC/AHA/WHF Joint Session

“Rethinking Coronary Artery Disease: Diagnosis and Treatment”

Η Pamela S. Douglas επαναπροσδιορίζει τη στεφανιαία νόσο στο μέλλον εστιάζοντας σε 4 κεντρικούς πυλώνες: 1) εμβάθυνση στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας, 2) αναγνώριση νέων φαινοτύπων, 3) ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων, 4) καθιέρωση νέων διαγνωστικών και θεραπευτικών στρατηγικών.
Το πλήρες παθοφυσιολογικό φάσμα της ΣΝ αναμένεται να συμπεριλαμβάνει: την αγγειογραφικά/ ανατομικά αποφρακτική μορφή, την αιμοδυναμικά σημαντική (low FFR/iFR, FFRCT), την υψηλού κινδύνου λόγω ευάλωτων αθηρωματικών πλακών, τις περιπτώσεις INOCA και MINOCA και τις περιπτώσεις τύπου 2 ισχαιμίας. 
Η CTA θα κερδίζει συνεχώς έδαφος εις βάρος των κλασικών διαγνωστικών δοκιμασιών ισχαιμίας χάρη στην ανάπτυξη του Machine Learning και της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρησιμότητα του CAC score ως εργαλείου screening για διερεύνηση ΣΝ, τονίζοντας ότι ένα score 0 διατηρεί την αρνητική προγνωστική του αξία για 3-7 χρόνια, οπότε και μία αύξησή του θα συνεπάγεται τριπλασιασμό στον κίνδυνο μελλοντικών συμβαμάτων. Τέλος βάσει της μελέτης CONFIRM οι μη αποφρακτικές πλάκες αναμένεται να αποτελέσουν ένδειξη για έναρξη
στατίνης με απώτερο σκοπό τη μείωση θανάτων κατά 68%.

“The ECG and beyond: artificial intelligence will penetrate cardiology practice”

O Paul Friedman παρουσιάζει δεδομένα της μελέτης EAGLE (ECG AI-Guided Screening for Low Ejection Fraction) για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στην ερμηνεία του ΗΚΓ στο μέλλον. Στην εν λόγω μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένα πρωτοποριακό εργαλείο ερμηνείας ΗΚΓ βασισμένο στην ΤΝ με στόχο την ανίχνευση (screening) χαμηλού κλάσματος εξώθησης και την καλύτερη επιλογή ασθενών για διενέργεια διαθωρακικού υπερηχογραφήματος. Από τα αποτελέσματα της μελέτης που συμπεριέλαβε 22000 άτομα από δομές πρωτοβάθμιας περίθαλψης προέκυψε ότι το AI-ECG αύξησε την ανίχνευση ασθενών με χαμηλό ΚΕ κατά 32%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές οι περιγραφές cases, όπου προέβλεψε την εκδήλωση διατατικής μυοκαρδιοπάθειας και σοβαρής αορτικής στένωσης 3 χρόνια πριν την κλινική και υπερηχογραφική εκδήλωσή τους. Από τον ομιλητή υποστηρίζεται ότι η ΤΝ δεν μπορεί να αντικαταστάσει τον κλινικό ιατρό, ωστόσο ο ιατρός που θα την υιοθετήσει θα αντικαταστήσει σίγουρα αυτόν δεν θα την αξιοποιήσει.

 

Cardiology and Cancer

Joint with the European Cancer Organisation (ECO)
 
Καρδιολογία και Καρκίνος

Η ESC σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καρκίνου (European Cancer Organisation-ECO) οργάνωσε μία συνεδρία αφιερωμένη στην Καρδιογκολογία. Αυτή η συνεδρία αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Συμβούλιο Καρδιογκολογίας της ESC ως συνέχεια των επιτυχημένων πρωτοβουλιών με στόχο την  καταπολέμηση του καρκίνου στην Ευρώπη και για την αντιμετώπιση του σημαντικού ζητήματος του καρκίνου και των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πρόεδρος ήταν ο Tomas Suter, πρόεδρος του Συμβουλίου Καρδιογκολογίας.

Παρουσιάσεις:


Καρκίνος και καρδιά: από την πρόληψη στη μακροχρόνια διαχείριση

Ομιλητής: Alexander Lyon (Royal Brompton Hospital - London, Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας & Βόρειας Ιρλανδίας)

Η επιβίωση από τον καρκίνο έχει διπλασιαστεί από το 1970 καθώς η τεχνολογία και η φαρμακολογία έχουν προσφέρει τα μέσα για αυτή την επιτυχία. Όμως η καρδιοτοξικότητα παραμένει μια μεγάλη απειλή και ένας δυνητικός κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου.

Η καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ) λόγω καρδιοτοξικότητας βρέθηκε να έχει χειρότερη έκβαση από την καρδιακή ανεπάρκεια από άλλα αίτια είναι όμως μια μορφή ΚΑ που μπορεί να προληφθεί και αυτό είναι το όπλο μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιαστεί αλγόριθμοι αξιολόγησης κινδύνου των ασθενών που θα υποβληθούν σε αντινεοπλασματική θεραπεία καθώς και συγκεκριμένα βήματα για την παρακολούθηση τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι δεν οδηγεί μόνο ο καρκίνος σε καρδιαγγειακή νόσο. Υπάρχει και αντίστροφη συσχέτιση καθώς η καρδιαγγειακή νόσος οδηγεί σε καρκίνο. Ο Δρ Lyon ανέφερε πρόσφατες μελέτες που συσχετίζουν το παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου (ΟΕΜ) με μια διαδικασία επιτάχυνσης του καρκίνου του μαστού αλλά και άλλων νεοπλασματικών νόσων καθώς ερευνητές βρήκαν αύξηση των αυξητικών παραγόντων του όγκου σε ασθενείς μετά από ΟΕΜ υποδηλώνοντας ότι ο καρκίνος και η καρδιαγγειακή νόσος μοιράζονται κοινούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς.

Παχυσαρκία και καχεξία, δύο ακραίες καταστάσεις υποσιτισμού με επιπτώσεις στους ασθενείς με καρκίνο και καρδιαγγειακές παθήσεις

 Ομιλητής: Matti Aapro (Genolier, Ελβετία)

Ο ομιλητής αποσαφήνισε τους όρους παχυσαρκία και καχεξία δίνοντας τους σαφείς ορισμούς και τόνισε την άμεση συσχέτισή τους με κακή έκβαση τόσο της καρδιαγγειακής νόσου όσο και του καρκίνου. Τόνισε δε την αιτιολογική συσχέτιση της παχυσαρκίας με συγκεκριμένες κακοήθειες (πχ οισοφάγου, παχέος εντέρου κλπ) αλλά και τη δυσκολία αποτελεσματικής θεραπείας των παχύσαρκων ασθενών λόγω δύσκολου υπολογισμού της κατάλληλης δόσης. Τέλος παρουσίασε την έννοια της σαρκοπενικής παχυσαρκίας, τις περιπτώσεις δηλαδή παχύσαρκων με πολύ χαμηλή μυϊκή μάζα σαν να έχουν καχεξία.

Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος σε καρκινοπαθείς

  Ομιλητής: Riccardo Asteggiano (LARC (Laboratorio Analisi Ricerca Clinica - Τορίνο, Ιταλία)

Στην παρουσίαση αυτή τονίστηκε ότι ο καρκίνος δρα ως ερέθισμα στην παράταση του QT διαστήματος με αποτέλεσμα την δημιουργία αρρυθμιών ενώ και τα χημειοθεραπευτικά είναι επίσης υπεύθυνα αρρυθμιογέννησης. Μέχρι σήμερα η αρρυθμία αποτελούσε τον ευκταίο θάνατο των βαρέως καρκινοπαθών όμως σήμερα καθώς έχει αυξηθεί σημαντικά το προσδόκιμο αυτών των ασθενών η αρρυθμίες πρέπει να αντιμετωπίζονται και ακόμη καλύτερα να προλαμβάνονται.
  

Πατήστε εδώ για να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου