Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις καρδιαγγειακές κλινικές μελέτες

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό άρθρο πατώντας εδώ