Διευθυντής Σύνταξης Hellenic Journal of Cardiology