Κείμενο συμφωνίας Ειδικών της Ομάδας Εργασίας για την καρδιακή ανεπάρκεια για την διαχείριση της χορήγησης sacubitrl/valsartan σε ασθενείς με οξεία απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας

 

Δημοσίευση:

Ntalianis A, Chrysohoou C, Giannakoulas G, Giamouzis G, Karavidas A, Naka A, Papadopoulos CH, Patsilinakos S, Parissis J, Tziakas D, Kanakakis J. Angiotensin receptor-neprilysin inhibition in patients with acute decompensated heart failure: an expert consensus position paper. Heart Fail Rev. 2021 May 1:1–13. doi: 10.1007/s10741-021-10115-8. Epub ahead of print. PMID: 33931815; PMCID: PMC8087533.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα πατώντας εδώ