Δωρεά Καρδιογράφου

Αθήνα, 5 Απριλίου 2021

 

Ο Καθηγητής Καρδιολογίας κος Πέτρος Νιχογιαννόπουλος πρόσεφερε στο Μουσείο της ΕΚΕ τον καρδιογράφο του πατέρα του Γιάννη Νιχογιαννόπουλο, που απέκτησε με ειδική παραγγελία στις ΗΠΑ τη δεκαετία του 1950.
Ο Πρόεδρος της ΕΚΕ κος Ι. Κανακάκης τον ευχαρίστησε για την εξαιρετική και τιμητική δωρεά.

 

 

Βιογραφικό Γ. Νιχογιαννόπουλου