Απώλεια του Καθηγητή Καρδιολογίας Ανδρέα Μιχαηλίδη

Ακολουθεί η επιστολή του Διευθυντή της Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής κου Κωνσταντίνου Τσιούφη.
Για να τη διαβάσετε, παρακαλώ πατήστε εδώ