ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΟΥ HELLENIC JOURNAL OF CARDIOLOGY


Προκηρύσσεται η θέση του Συντάκτη της αγγλικής έκδοσης Hellenic Journal of Cardiology (International Edition, εκδοτικός οίκος, ELSEVIER, ISSN 1109-9666) του επίσημου επιστημονικού περιοδικού της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με σκοπό τη δημοσίευση άρθρων υψηλής επιστημονικής αξίας σε όλες τις εκφάνσεις της Καρδιολογίας.

 

• 5-Year ImpactFactor: 2.363 ℹ
• Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.688 ℹ
• SCImago Journal Rank (SJR): 0.471

 

Η θητεία είναι 3ετής με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον 3 χρόνια. Η θέση είναι άμισθη.

 

Απαιτούμενα προσόντα η γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση διεθνών περιοδικών με υψηλό impactfactor.Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να έχει ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και να είναι πρόθυμος να λαμβάνει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω προβολή του περιοδικού.

 

Επίσης προκηρύσσεται η θέση του co-editorπου θα έχει και την ευθύνη της Ελληνικής έκδοσης της Καρδιολογικής Επιθεώρησης.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν υπόμνημα υποψηφιότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

 

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

 

CALL FOR EDITOR IN CHIEF


We are opening the call for candidates for Editor-in-Chief of the Hellenic Journal of Cardiology (International Edition, by ELSEVIER, ISSN 1109-9666) is the official journal of the Hellenic Society of Cardiology and aims to publish high-quality articles on all aspects of cardiovascular medicine.

 

• 5-Year Impact Factor: 2.363 ℹ
• Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 0.688 ℹ
• SCImago Journal Rank (SJR): 0.471

 

The position is for a period of 3 years and to be extended for another 3 years and it’s on a volunteer basis.

 


The Board of HCS is looking for highly engaged and motivated candidates for the position of Editor in Chief, whose main mission is to help advance the global cardiovascular knowledge. The ideal candidate must be an enthusiastic clinical or professional researcher with prior experience in a similar position of international journal.

 

Please send an intention to apply letter to [email protected]  by February the 10th 2021.

 

Members of the Board