Επιστολή ΕΚΕ προς Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Προς
Κα Μ. Θεοδωρίδου
Πρόεδρο Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών


                                                                                                                                                                                                                                                               Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2021


ΘΕΜΑ: Εμβολιασμός Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων


Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,
Μέσα στο πλαίσιο του εμβολιαστικού σχεδιασμού των ιατρών θα θέλαμε να ζητήσουμε την ένταξη των Ελεύθερων Επαγγελματιών Καρδιολόγων σε αυτό.
Η ειδικότητα της Καρδιολογίας, ως γνωστό, είναι κλινικοεργαστηριακή ειδικότητα και οι συνάδελφοι Καρδιολόγοι, πλην της κλινικής εξέτασης διενεργούν και ιατρικές πράξεις ερχόμενοι έτσι σε άμεση επαφή με τον ασθενή (triplex καρδιάς, διοισοφάγειο κτλ ) μέσω των οποίων έχουν μεγάλη έκθεση στο ιικό φορτίο ενός ασθενούς.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας

Ι. Γουδέβενος                                   Γ. Κοχιαδάκης

Ομ. Καθηγητής                                     Καθηγητής