Καρδιολογικός έλεγχος αθλούμενων ασθενών με COVID-19

Επιμέλεια: Παναγιώτα Μανωλάκου, Χρήστος-Κωνσταντίνος Αντωνίου, Δημήτριος Τσιαχρής

Μπορείτε να διαβάσετε το εκπαιδευτικό άρθρο εδώ