Ανησυχητικά Στοιχεία από Μελέτη του Π.Ι.Σ. για την Ψυχική Υγεία στην Πανδημία

Ακολουθεί επιστολή του ΠΙΣ σχετικά με έρευνα που διεξήγαγε για την επίπτωση της πανδημίας και της καραντίνας στον ψυχισμό των ανθρώπων.

Επιστολή ΠΙΣ