Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ERC για την ΚΑΡΠΑ στην πανδημία

 

 

Ακολουθεί δημοσίευση του ERC που περιλαμβάνει εκτός των άλλων και οδηγίες για την ΚΑΡΠΑ σε παιδιά και νεογνά καθώς και για την την εκπαίδευση στην πανδημία. Έχει ακόμα σημαντική αναφορά στα διάφορα ηθικής τάξεως ζητήματα που ανακύπτουν εκεί που η επιδημία ξεπερνά τις δυνατότητες των συστημάτων υγείας.

  

 

Κατευθυντήριες Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Αναζωογόνησης ERC για την ΚΑΡΠΑ στην πανδημία Covid-19