ΟΕ Απεικονιστικών Τεχνικών: Συστάσεις Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για τη διενέργεια Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς (CMR) στην περίοδο πανδημίας Covid-19

 

• Οι ήδη υπάρχουσες παραπομπές για μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR) πρέπει να αξιολογούνται και να πραγματοποιούνται μόνο επείγουσες εξετάσεις που θα έχουν σημαντική συμβολή στη λήψη κλινικών αποφάσεων για τον ασθενή.

 

• CMR σε ασθενή με γνωστή λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19) δεν πρέπει να πραγματοποιείται εκτός αν κρίνεται ως απολύτως κλινικά απαραίτητη. Μία ενδεχόμενη ένδειξη για CMR είναι η περίπτωση οξείας μυοκαρδίτιδας σε COVID+ ασθενή με αυξημένη τροπονίνη και μυοκαρδιακή δυσλειτουργία ή σοβαρή αρρυθμία, εφόσον βέβαια είναι σταθερός αιμοδυναμικά ώστε να υποβληθεί στην εξέταση.

 

• Σχετικά με νέες παραπομπές για CMR σε ασθενείς χωρίς γνωστή COVID-19, πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται επικοινωνία του παραπέμποντος ιατρού με τον ιατρό που διενεργεί τη μαγνητική τομογραφία. Σκοπός της επικοινωνίας είναι να συζητηθεί η ανάγκη διενέργειας της εξέτασης και κατά πόσον αυτή πρέπει να προγραμματιστεί άμεσα ή να αναβληθεί για μεταγενέστερο χρόνο όταν θα έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιδημία.

 

• Κλινικά Επείγουσα CMR: το πρωτόκολλο απεικόνισης πρέπει να είναι σύντομο και απόλυτα εστιασμένο στην κλινική ερώτηση που έχει τεθεί ώστε να μειωθεί ο χρόνος εξέτασης και επαφής του προσωπικού με τον εξεταζόμενο.

 

• Αν απαιτείται η χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας σε ασθενείς με COVID-19, απαραίτητος είναι ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας, καθώς αυτή μπορεί να είναι επηρεασμένη στους ασθενείς αυτούς.

 

• Εφόσον είναι δυνατόν, διαθέστε έναν μαγνητικό τομογράφο αποκλειστικά για περιστατικά COVID+ (τόσο για CMR όσο και για άλλες εξετάσεις MRI).

 

• Καλό είναι να εξασφαλίζεται κενό 70 λεπτών μεταξύ των εξετάσεων για την απολύμανση του χώρου και του τομογράφου.

 

• Δύο τεχνολόγοι χρειάζονται για κάθε εξέταση: ο ένας από αυτούς που έρχεται σε επαφή με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιεί πλήρη εξοπλισμό ατομικής προστασίας. Ο άλλος διενεργεί την εξέταση από το δωμάτιο ελέγχου του τομογράφου. Μετά την έξοδο του ασθενούς από το χώρο του τομογράφου, ο τεχνολόγος που φέρει τον εξοπλισμό αναλαμβάνει την απολύμανση/καθαρισμό του χώρου του τομογράφου και αφού ολοκληρώσει αυτή την διαδικασία τότε μόνο αφαιρεί σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τον προστατευτικό εξοπλισμό.

 

• Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς με γνωστή λοίμωξη από COVID-19 που χρειάζονται MRI καρδιάς θα πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα νοσηλείας στο χώρο του μαγνητικού τομογράφου χωρίς να περιμένουν σε χώρο αναμονής ο οποίος θα πρέπει να έχει εκκενωθεί, ενώ ο ασθενής θα πρέπει, αν είναι εφικτό να φορά χειρουργική μάσκα ώστε για να ελαχιστοποιηθεί η επαφή με άλλα άτομα και η διασπορά μικροσταγονιδίων.

 

• Απαραίτητη είναι η επιμελής υγιεινή των χεριών πριν και μετά από κάθε επαφή με τον εξεταζόμενο.

 

• Σε ότι αφορά το μολυσματικό υλικό μετά τη μελέτη και το προσωπικό που έχει βρεθεί στο χώρο κατά τη διάρκεια αυτής ακολουθούνται οι γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

 

• Η επεξεργασία της μελέτης και η γνωμάτευσή της θα μπορούσε να γίνει και απομακρυσμένα όπου αυτό είναι δυνατόν, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παρουσία ατόμων στο χώρο.

 

• Προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τους γνωματεύοντες την εξέταση σε τυχόν εξωκαρδιακά ευρήματα που να συσχετίζονται με τη λοίμωξη από COVID-19.

Επιμέλεια κειμένου:

-Θεόδωρος Καραμήτσος Μ.D, PhD, τ. Πρόεδρος ομάδας εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών ΕΚΕ, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη.
-Νικόλαος Αλεξόπουλος Μ.D, PhD, Μέλος του πυρήνα της ομάδας εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών EKE, Υπεύθυνος Καρδιολόγος, Μονάδα Καρδιαγγειακής Απεικόνισης, Ευρωκλινική Αθηνών.
-Ιωάννης Παληός MD, PhD, SCMR level 3, Μέλος του πυρήνα της ομάδας εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών EKE, Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Μαγνητικής Τομογραφίας Καρδιάς, Metropolitan Hospital.
-Μαρία Μπούτσικου MD, MSc, PhD, FESC, Μέλος του πυρήνα της ομάδας εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών EKE, Ειδικός Καρδιολόγος, Εξειδ/μενη σε Συγγενείς Καρδιοπάθειες και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς, Υπέυθυνη MRI καρδιάς, Νοσοκομείο Mediterraneo, Αθήνα
-Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος M.D, PhD FESC, FRCP, FRCR, Πυρηνικός Ιατρός, Πρόεδρος ομάδας εργασίας Απεικονιστικών Τεχνικών ΕΚΕ, Διευθυντής Ερευνών Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Διευθυντής PET/CT Metropolitan Hospital.

Οι παραπάνω συστάσεις είναι βασισμένες στις οδηγίες της Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της https://scmr.org/page/COVID19 καθώς και στις συστάσεις της EACVI Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2020 Apr 3 doi: 10.1093/ehjci/jeaa072

https://academic.oup.com/ehjcimaging/advance-article/doi/10.1093/ehjci/jeaa072/5815408