ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Υπέρτασης

Η ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Υπέρτασης, συνδυάζοντας τις οδηγίες της Βρετανικής Εταιρείας Καρδιολογίας Συγγενών Καρδιοπαθειών (BCCA) και της Ελληνικής Παιδοκαρδιολογικής Εταιρείας επιθυμεί να ενημερώσει ότι:

Στις ευπαθείς ομάδες για νόσηση με τον ιό Covid 19, (όπως συνάγεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα για την νόσο και όπως ισχύει μέχρι τώρα για νόσηση από άλλες σοβαρού τύπου ιογενείς συνδρομές) ανήκουν παιδιά και ενήλικες που:

1. Είναι σε λίστα προς μεταμόσχευση ή έχουν ήδη μεταμοσχευθεί
2. Έχουν μονήρη κοιλία (κυκλοφορία Fontan)
3. Έχουν σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια μη διορθωμένη, ή εν αναμονή καρδιοχειρουργικής διόρθωσης
4. Έχουν συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας
5. Έχουν ανεπάρκεια της συστηματικής κοιλίας (μετά από εγχείρηση Senning / Mustard ή με συγγενώς διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων)
6. Έχουν σύμπλοκη συγγενή καρδιοπάθεια με χαμηλό κορεσμό < 90% (κυανωτική νόσος)
7. Έχουν καρδιακή νόσο που έχει χαρακτηριστεί ανεγχείρητη, ιδιαιτέρως όταν συνδυάζεται με κυάνωση
8. Έχουν συγγενή καρδιοπάθεια με συνοδό πνευμονική υπέρταση
9. Πάσχουν από σοβαρού τύπου μυοκαρδιοπάθειες


Αφροδίτη Τζίφα


Πρόεδρος ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Πνευμονικής Υπέρτασης