Πρωτόκολλο εισαγωγής και διακίνησης ασθενών που διακομίζονται από άλλα νοσοκομεία προς επείγουσα καρδιολογική αντιμετώπιση

 

Επιμέλεια: Καρδιολογικες κλινικες ΠΠΓΝ Ιωαννίνων


Υπό το φως των νέων δεδομένων σχετικά με την Νόσο COVID -19 και με σκοπό την ασφαλή διακίνηση ασθενών που διακομίζονται προς οξεία καρδιολογική αντιμετώπιση στο Νοσοκομείο μας, προτείνεται ο παρακάτω αλγόριθμος διακομιδής – εισαγωγής – και εσωτερικής διακίνησης των εν λόγω ασθενών.

1. Ο κάθε ασθενής θα πρέπει να διακομίζεται στο Νοσοκομείο μας με συγκεκριμένη διαβάθμιση υποψίας σχετικά με την νόσο COVID – 19 σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει ο ΕΟΔΥ, η οποία θα αναφέρεται προ της διακομιδής του ασθενούς και θα αναγράφεται εμφανώς στο ενημερωτικό σημείωμα διακομιδής του ασθενούς (μη-ύποπτο, ύποπτο, ή επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ), μαζί με ένα σύντομο ιστορικό πιθανούς πρόσφατης έκθεσης στον ιό SARS-nCoV-2.
2. Με βάση την τομέα νοσηλείας του ασθενούς (Μονάδα Εντατικής θεραπείας, Κλινική ή Επείγοντα Ιατρεία) ο ασθενής θα διακομίζεται ως έξης:
a. Διακομιδή ΜΗ-ΥΠΟΠΤΟΥ κρούσματος:
i. Νοσηλεία στα ΤΕΠ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση στα ΤΕΠ του ΠΓΝΙωαννίνων και διακίνηση προς την κατάλληλη μονάδα Νοσηλείας του κατά την κρίση του Εφημερεύοντος Καρδιολόγου (ΜΕΠΚ - Κλινική)
ii. Νοσηλεία σε Κλινική ή ΜΕΠΚ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση σε άλλη είσοδο του ΠΓΝΙωαννίνων. Προτείνεται η οπίσθια είσοδος του Γ΄ Κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αποστασιοποίηση του διακομισθέντος ασθενούς από πιθανή έκθεση σε άλλα ύποπτα κρούσματα που εξετάζονται στα ΤΕΠ.

b. Διακομιδή ΥΠΟΠΤΟΥ κρούσματος:
i. Νοσηλεία στα ΤΕΠ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση στα ΤΕΠ του ΠΓΝΙωαννίνων και διακίνηση προς την κατάλληλη μονάδα Νοσηλείας του κατά την κρίση του Εφημερεύοντος Καρδιολόγου (ΜΕΠΚ – Κλινική), αναλόγως της κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενούς (ανάγκη νοσηλείας σε Καρδιολογική Μονάδα ή αρκεί η παραμονή σε ειδικό θάλαμο των Λοιμωδών Νοσημάτων).
ii. Νοσηλεία σε Κλινική ή ΜΕΠΚ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση στα ΤΕΠ του ΠΓΝΙωαννίνων και διακίνηση προς την κατάλληλη μονάδα Νοσηλείας του κατά την κρίση του Εφημερεύοντος Καρδιολόγου (ΜΕΠΚ – Κλινική), αναλόγως της κρισιμότητας της κατάστασης του ασθενούς (ανάγκη νοσηλείας σε Καρδιολογική Μονάδα ή αρκεί η παραμονή σε ειδικό θάλαμο των Λοιμωδών Νοσημάτων).

c. Διακομιδή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ κρούσματος:
i. Νοσηλεία στα ΤΕΠ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση στα ΤΕΠ του ΠΓΝΙωαννίνων και διακίνηση προς την κατάλληλη μονάδα Νοσηλείας του κατά την κρίση του Εφημερεύοντος Καρδιολόγου (ΜΕΠΚ - Κλινική)
ii. Νοσηλεία σε Κλινική ή ΜΕΠΚ του διακομίζοντος Νοσοκομείου – προσέλευση σε άλλη είσοδο του ΠΓΝΙωαννίνων. Προτείνεται η οπίσθια είσοδος του Γ΄ Κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αποστασιοποίηση του διακομισθέντος ασθενούς από πιθανή διασπορά σε άλλα ύποπτα κρούσματα που εξετάζονται στα ΤΕΠ.

Με το παραπάνω πρωτόκολλο διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής διακομιδή – εισαγωγή – και εσωτερική διακίνηση των ασθενών με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών, του προσωπικού και τον περιορισμό διασποράς και μετάδοσης της νόσου COVID – 19. Παρατίθεται σχηματική αναπαράσταση του πρωτοκόλλου.