Υπερηχοκαρδιογραφικά μαθήματα σε ατομικό σταθμό εργασίας στα Σεμινάρια ΟΕ 2020

Εκπαιδευτικό Μάθημα (Workshop) στη Βασική Υπερηχογραφία θα πραγματοποιηθεί στα Σεμινάρια των ΟΕ 202Ο στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 16.00-20.30 στο Ξενοδοχείο ΜΕΤ στην αίθουσα Όστρια.

Ο παρουσιαστής- εκπαιδευτής θα παρουσιάζει μέσα από κεντρική μηχανή προβολής, που θα είναι συνδεδεμένη με σταθμό εργασίας (ΣΕ) (Echopac), τον τρόπο επεξεργασίας των εικόνων, ενώ οι συμμετέχοντες θα επιτελούν σε ατομικό (2 συμμετέχοντες ανά ΣΕ ) σταθμό εργασίας, έχοντας το ίδιο περιστατικό εγκαταστημένο στον ΣΕ τους, τα παραπάνω βήματα ενώ θα γίνεται και διαδραστική συζήτηση και επεξήγηση αποριών.

 

Πρόγραμμα Υπερηχογραφικών Μαθημάτων σε ατομικό σταθμό εργασίας