ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Milano - Bicocca, ανακοινώνει τη λειτουργία του Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 18 μηνών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Ενδαγγειακές Τεχνικές». Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος στο επιστημονικό πεδίο των σύγχρονων Ενδαγγειακών Τεχνικών για την αντιμετώπιση των αρτηριακών και φλεβικών παθήσεων.

 

Προκήρυξη

 

Αίτηση υποψηφιότητας

 

Φόρμα συστατικής επιστολής